Onze school wordt in stand gehouden door de Vereniging Stichting Instandhouding van Scholen met de Bijbel. Deze schoolvereniging werkt al jarenlang samen met andere schoolverenigingen in de Federatie Veluwezoom & IJsselstreek. In de afgelopen tijd heeft er binnen de Federatie een verandering van organisatie plaatsgevonden, met als belangrijkste doel de verdere professionalisering van de schoolbesturen. Waar de schoolvereniging eerst een eigen dagelijks bestuur had, wordt dat dagelijks bestuur nu gevormd door de stichting scholengroep IJsselrijk.

De schoolvereniging bestaan nog altijd en heeft een eigen Raad van Toezicht, die bestaat uit mensen die lid zijn van onze eigen vereniging. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de school. De Raad van Toezicht heeft naast een aantal wettelijke taken als doel de bewaking van de identiteit van de school en het bevorderen en bewaken van de lokale betrokkenheid. 
Inmiddels hebben 6 schoolverenigingen hun bestuurlijke taken overgedragen aan de bestuursstichting en zullen per 1 januari 2020 de overige 3 verenigingen volgen. Meer informatie over de nieuwe bestuursstichting, het strategisch beleid en de deelnemende verenigingen vindt u op www.ijsselrijk.nl 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT