We gaan weer naar school

Hoera !!! We mogen weer naar school. Wat kijken we daar naar uit :-) 

 Wat is het toch een bijzondere tijd. Voor ons maar ook voor u is het erg zoeken naar ritme, een manier waarop we thuis, school en werk kunnen combineren. Zoeken naar antwoorden voor al die vragen waarmee we zitten. Wellicht zelfs verdriet om het gemis van een dierbare. En ook steeds weer de onzekere vraag ‘hoe lang nog’. 

 Wat fijn dat we nu op een punt komen dat de kinderen weer fysiek naar school kunnen. Hoewel de digitale weg ons vele mogelijkheden heeft geboden hebben we toch de beperkingen ervaren.

 Allereerst goed om te melden dat we nog altijd werken vanuit een crisisscenario. Keuzes zijn gemaakt vanuit het belang van veiligheid. Bij de keuze hebben wij ons laten leiden door de bepalingen van het RIVM en het regeringsbesluit. Ook hebben we als scholen onderling van onze Scholengroep IJsselrijk overleg gehad en is er afstemming ten aanzien van de schooltijden met onze ‘zusterscholen’ CBS De Parel en CBS de Goede Herderschool.

 2 dagen per week les voor iedereen 
 We hebben de opdracht gekregen om 50% van het onderwijstijd te bieden aan de kinderen op de school. Het digitaal onderwijs zoals we dat nu kennen komt hiermee te vervallen. De leerkrachten gaan zich weer volledig richten op het aanbieden van fysieke lessen. Uitzondering zijn wel zieke kinderen of kinderen die vallen in een risicogroep. Voor hen zal er een vorm van digitaal onderwijs op maat worden gegeven.

Er mag maar 50% van de leerlingen op school aanwezig zijn. In afstemming met andere scholen in Wapenveld hebben we gekozen voor een continurooster om zo contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Zo ontstaat er één breng en één haal moment. Tussenschoolseopvang zal daarmee ook door de leerkracht worden opgepakt.

 Alle kinderen gaan 2 dagen in de week naar school binnen aangepaste schooltijden:

 8:20u – 14:00u   

  Aanbod
De leerkrachten zullen een passend lesaanbod vormgeven. Dit aanbod zal gericht zijn op wennen aan school, godsdienst, sociale emotionele ontwikkeling en de basisvakken. De leerkracht vult dit aanbod, naar eigen inzicht aan met creatieve lessen.
Naast het op school werken krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 beperkt huiswerk mee (tot ongeveer 2 uur per week).

 Veiligheidsprotocol
We gaan werken vanuit een veiligheidsprotocol die is opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en in samenspraak met IJsselrijk.


Op bovenstaande wijze vertrouwen we erop het onderwijs op en verantwoorde manier te kunnen bieden.   
Media
  • a5714021-857b-4821-b9a6-9edaab75a867
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT