Met z'n allen weer naar school

Weer volle klassen ! Blij om alle schoolse geluiden weer om ons heen te mogen horen. Natuurlijk gaat ‘s morgens de telefoon nog met enige regelmaat om kinderen vanwege keelklachten of andere ziekteverschijnselen ziek te melden. Ziek. Voelt toch raar als het om lichte klachten gaat. Toch zijn we erg blij te merken dat u zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Op deze manier voelt het verantwoord ons werk naar behoren te doen.
We realiseren ons dat we wel kwetsbaar zijn. Wat als een collega onverwacht thuis komt te zitten met ziekteverschijnselen. Lukt het in deze tijd om passende opvang te regelen? Ons is er alles aan gelegen goed en verantwoord onderwijs te blijven geven aan álle kinderen.
We zijn dankbaar dat we dit tot nu toe met elkaar en vol enthousiasme kunnen doen.
Dankbaarheid. Misschien is dit wel wat uiteindelijk overblijft na alle onrust van de afgelopen periode:

‘Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Nog een paar weken naar het einde van dit schooljaar.
Vol dankbaarheid kijken we deze periode tegemoet!
Media
  • images 1
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT