Algemeen





 De school streeft ernaar om open contact met ouders en leerlingen te onderhouden. Daarom worden er ged
urende het schooljaar diverse activiteiten georganiseerd, waarin dat contact kan plaatsvinden en kan worden uitgebouwd.

  • Aan het begin van het schooljaar voert elke leerkracht van de groepen 3 t/m 8 een (omgekeerde) tien-minutengesprek waarin de ouders uitgenodigd worden om te vertellen hoe zij hun kind zien. Op deze manier wordt er door persoonlijk contact te hebben een goede basis voor samenwerking gelegd. Voor de groepen 1 en 2 komen deze aspecten aan de orde tijdens het intakegesprek

  • De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. Na het krijgen van het rapport worden er twee keer per jaar spreekavonden gehouden. Naast deze vaste momenten zijn er ook twee facultatieve 10-minutengesprekken waar u desgewenst zich voor kunt intekenen. 

  • Twee keer per jaar hebben we een inloopmiddag na schooltijd en kunt u in gesprek met uw kind over hetgeen er op school allemaal wordt geleerden gedaan.

  • Alle kinderen krijgen minimaal één keer een huisbezoek van de meester of juf. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren tussen groep 1 en 4.

  • Twee keer per jaar wordt onze schoolkrant, de Schoolbel, met behulp van ouders uitgegeven. 

  • Eén keer per maand ontvangt u een nieuwsbrief 

  • Elk jaar ontvangt u van ons een schoolgids met daarin de belangrijke informatie over de school

  • Wanneer we iets persoonlijks aan ouders te melden hebben wordt dit telefonisch of persoonlijk besproken. Hier wordt dan na schooltijd tijd voor gemaakt. Wanneer u als ouder iets te melden heeft kan dit altijd voor of na schooltijd. Na schooltijd is er meer tijd voor een gesprek. 
  • De christelijke vieringen vinden wij erg belangrijk. De Kerst-, Pasen,- en Pinkstervieringen worden in een cyclus van drie jaar afwisselend gevierd in de kerk, in de hal van de school of in de eigen klas. . 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT