Over onze schoolDe Ds. Van Maasschool is een Christelijke school, die leeft en handelt vanuit de Bijbel. Wij willen de kinderen helpen bij het leren kennen van God en bij het liefhebben van Hem en de mensen om ons heen. Vanuit die gedachte dat elk kind uniek is, willen wij ieder kind de kans geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Als school willen wij de kinderen een veilige, vertrouwde en leerrijke omgeving bieden, van waaruit zij de gelegenheid krijgen de wereld te ontdekken. Bij ons gaan kinderen elke dag wijzer de wereld in.

Wij zijn aangesloten bij de Federatie Veluwezoom & IJsselstreek. Het doel van deze federatie is: Vanuit een coöperatieve gedachte werken aan:

  • christelijk onderwijs waarbij Gods Woord norm en leidraad is voor ons handelen.
  • de professionalisering van ons onderwijs door intensief samen te werken binnen de domeinen personeel, financiën en onderwijs.
  • sterke schoolleiders, die zich gesteund weten door bovenschools management op met name de eerstgenoemde domeinen.
  • het onderhouden van lokale autonomie voor de bevoegde gezagen met een duidelijke mandatering van taken en bevoegdheden op locaal- dan wel federatief niveau.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen en hechten daarom veel waarde aan een goed contact tussen school en thuis. We hopen dat deze website daar mede een bijdrage aan levert.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT