Groepindeling

Groep 0/1/2 is dit jaar begonnen met 24 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen daar nog nieuwe leerlingen bij. Juf Cobi Timmer* en juf Palland zijn de juffen van deze groep. In de kleutergroepen richten we ons d.m.v. thema's op de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen. We gaan er vanuit dat de jongste kinderen vooral leren door spel en het gebruik van alle zintuigen. Het stimuleren van de taal- en spraak ontwikkeling, de beginnende geletterdheid en de beginnende gecijferdheid, krijgen nadrukkelijk aandacht. De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd met behulp van het observatiesysteem "Kijk". Dit jaar observeren we 7 ontwikkelingsgebieden. Bij ons beginnen we al bij de kleuters op een spelende manier met Engels.

* Juf Annelies Wilhelm is momenteel met zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door juf Cobi Timmer.

Groep 3 bestaat uit 18 kinderen. Zij krijgen les van juf Wilma Jans en Klaske de Haas. In groep 3 wordt met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen gewerkt. Ook werken we met de rekenmethode De Wereld in Getallen. Met het digibord wordt leren lezen en rekenen nog leuker. We geven les volgens het IGDI model. Dat betekent dat elke les een duidelijk doel heeft en dat dit doel met behulp van samenwerkend leren ingeoefend wordt. Aan het eind van de les kunnen de kinderen duidelijk vertellen wat ze geleerd hebben. 

Groep 4/5  bestaat uit 20 kinderen die les krijgen juf Marie van 't Einde en meester Niek Beenen. Na de herfstvakantie zullen ze ipv meester Beenen leskrijgen van meester Ben-Jan Smit.  Groep 4 maakt onder andere kennis met de tafels. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis. Ook worden ze computervaardig met het programma Basisbits en houden ze voor het eerst een boekbespreking.

Groep 6 bestaat uit 18 leerlingen. Juf Astrid Horst en meester Beenen zijn de leerkrachten van deze groep. De leerlingen van groep 6 krijgen nu voor het eerst topografie. Dit helpt hen om zich te oriënteren als ze onderweg zijn. Met geschiedenis gaan we helemaal terug naar de prehistorie en stapje voor stapje naar het heden. We gaan ook een boekbespreking en een spreekbeurt houden. 

Groep 7/8 bestaat uit 31 leerlingen. De leerlingen krijgen les van Juf Christiene Kijk in de Vegte* en juf van der Wal. In groep 7 worden alle vaardigheden verder uitgediept. Bijzonder in groep 7 is wel het verkeersexamen, zowel in theorie als praktijk. Ook maakt deze groep een Entreetoets. Aan de hand van deze toets kan worden afgelezen op welk niveau een kind functioneert en op welke gebieden extra ondersteuning nodig is. Ook kunnen we zien aan welke vakken op groepsniveau extra aandacht moet worden besteed. De leerlingen van groep 8 krijgen in januari het Schooleindonderzoek en gaan dan kiezen voor het Voortgezet Onderwijs. Hier wordt het hele jaar naartoe gewerkt en geleefd. Aan het eind van het schooljaar voert deze groep een musical op voor de hele school en hun eigen ouders en familie. Veel kinderen uit deze groep doen op vrijwillige basis mee met het project Graag Gedaan. Een project in de gemeente Heerde, waarbij vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

* juf Christiene Kijk in de Vegte is momenteel aan het re-integreren. Meester Beenen staat daarom voor 2 dagen in de week voor de groep.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl