Groepindeling

Groep 0/1/2 begint dit jaar met 27 lln. In de loop van het schooljaar komen daar nog nieuwe leerlingen bij. Juf Cobi Timmer en juf Palland zijn de juffen van deze groep. Na de herfstvakantie zal de groep gaan splitsen. Dan ontstaat er een groep 0/1 en een groep 2. Juf Cobi Timmer zal 2 dagen in de week groep 2 draaien samen met Renate Bergsma (LIOstagiaire). In de kleutergroepen richten we ons d.m.v. thema's op de sociaal-emotionele, motorische, creatieve en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen. We gaan er vanuit dat de jongste kinderen vooral leren door spel en het gebruik van alle zintuigen. Het stimuleren van de taal- en spraak ontwikkeling, de beginnende geletterdheid en de beginnende gecijferdheid, krijgen nadrukkelijk aandacht. De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd met behulp van het observatiesysteem "Kijk". Dit jaar observeren we 7 ontwikkelingsgebieden. Bij ons beginnen we al bij de kleuters op een spelende manier met Engels.

Groep 3 en 4 bestaat uit 28 kinderen. Zij krijgen les van juf Wilma Jans en meester Ben-Jan Smit. Elke dinsdag en woensdag wordt de groep gesplitst. Juf Wilma Jans werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Meester Ben-Jan werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. In groep 3 wordt met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen gewerkt. Ook werken we met de rekenmethode De Wereld in Getallen. Met het digibord wordt leren lezen en rekenen nog leuker. We geven les volgens het IGDI model. Dat betekent dat elke les een duidelijk doel heeft en dat dit doel met behulp van samenwerkend leren ingeoefend wordt. Aan het eind van de les kunnen de kinderen duidelijk vertellen wat ze geleerd hebben. Groep 4 maakt onder andere kennis met de tafels. 

Groep 5 en 6  bestaat uit 17 kinderen die les krijgen juf Marie van 't Einde en juf Christiene Kijk in de Vegte. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis. Ook worden ze computervaardig met het programma Basisbits en houden ze voor het eerst een boekbespreking.De leerlingen van groep 6 krijgen nu voor het eerst topografie. Dit helpt hen om zich te oriënteren als ze onderweg zijn. Met geschiedenis gaan we helemaal terug naar de prehistorie en stapje voor stapje naar het heden. We gaan ook een boekbespreking en een spreekbeurt houden. 

Groep 7 bestaat uit 18 leerlingen. De leerlingen krijgen les van Astrid Horst en Juf Christiene Kijk in de Vegte. In groep 7 worden alle vaardigheden verder uitgediept. Bijzonder in groep 7 is wel het verkeersexamen, zowel in theorie als praktijk. Ook maakt deze groep een Entreetoets. Aan de hand van deze toets kan worden afgelezen op welk niveau een kind functioneert en op welke gebieden extra ondersteuning nodig is. Ook kunnen we zien aan welke vakken op groepsniveau extra aandacht moet worden besteed.

Groep 8 bestaat uit 16 leerlingen. De leerlingen krijgen les van meester Niek Beenen en juf Yvonne van der Wal. De leerlingen van groep 8 krijgen in januari het Schooleindonderzoek en gaan dan kiezen voor het Voortgezet Onderwijs. Hier wordt het hele jaar naartoe gewerkt en geleefd. Aan het eind van het schooljaar voert deze groep een musical op voor de hele school en hun eigen ouders en familie. Veel kinderen uit deze groep doen op vrijwillige basis mee met het project Graag Gedaan. Een project in de gemeente Heerde, waarbij vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT