School Wide Positieve Behaviour SupportEen veilig klimaat op school is de basis voor ontwikkelingskansen. Elke dag opnieuw bouwen we met elkaar aan een omgeving waarin er ruimte is voor verschillen maar waar we wel samen verantwoordelijk zijn.

Bij ons op school maken wij hierbij gebruik van de principes van SWPBS.  School Wide Positive Behaviour Support. In het Nederlands komt het er op neer dat we bij ons op school vooral proberen op een positieve manier gedrag te beïnvloeden. 

Het is een manier van werken die gericht is op het stimuleren van gewenst gedrag en duidelijke handvaten geeft wanneer er sprake is van ongewenst en storend gedrag. Een aanpak die voor iedereen duidelijk is en waarin pestaanpakken volledig geïntegreerd zijn. SWPBS is een effectieve, schoolbrede aanpak om het gewenste gedrag van alle kinderen krachtig te ondersteunen.

Deze manier van werken heeft een positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Het aanbod past uitstekend bij passend onderwijs en is gericht op zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning. Er ontstaat zo een sociaal klimaat waarin iedereen verantwoordelijk is én waarin iedereen weet te handelen. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT